Gospodarske zone

Ugostiteljsko – turistička zona Vranjača

Ugostiteljsko – turistička zona Vranjača u Zagvozdu, površine 3,73 ha i s namjenom turističkog naselja

Slika 6. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Turistička zona Vranjača