Ostali dokumenti

Tablica sistematizacije radnih mjesta

Popis radnih mjesta s uvjetima za obavljanje poslova i popisom poslova na radnim mjestima

 

Red.

Broj:

NAZIV  RADNOG  MJESTA

BROJ

IZVRŠITELJA

KOEFICIJENT

 

1.

Direktor

1.

 

 

2.

Tehnički rukovoditelj

1.

 

 

3.

Voditelj sakupljanja i zbrinjavanja otpada

1.

 

 

4.

Vozač

Po potrebi

 

 

5.

Vozač sakupljač

Po potrebi

 

 

6.

Sakupljač neopasnog otpada

Po potrebi

 

 

7.

Čuvar na odlagalištu

Po potrebi

 

 

8.

Poslovna tajnica

1.

 

 

9.

Rukovoditelj računovodstveno-financijske službe

1.

 

 

10.

Referent u računovodstvu i financijama

Po potrebi

 

 

11.

Referent u računovodstvu

Po potrebi

 

 

12.

Pomoćni tehnički poslovi

Po potrebi

 

 

13.

Nabava i pomoćni poslovi

1.