Ostali dokumenti

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika