Općina Zagvozd

službena web stranica

Main Menu


Izmjena plana nabave za 2019.g.

 


Registar ugovora za 2019.g.

 


Registar ugovora za 2018.g.

 


Plan nabave 2020

 


Ugovori o jednostavnoj nabavi u 2017. godini

Evidencija ugovora o JN u 2017. godini

Plan nabave za 2018. g.

Izmjene plana nabave za 2017. g.

Plan nabave za 2019. g.

Izmjene plana nabave za 2018. g.

Evidencija ugovora o bagatelnoj nabavi u 2016. g.

Evidencija ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. g.

 


Registar ugovora javne nabave u 2015. g.

Registar ugovora javne nabave u 2014. g.

Registar ugovora javne nabave u 2016. g.

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 


Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave u 2016. g.

 

Plan nabave za 2017. g.

 


Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2016.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2015.

Pravilnik o provedbi bagatelne nabave

 


Plan nabave roba, radova i usluga u 2016.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2016. - originalni dokument