Općina Zagvozd

službena web stranica

Novosti

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada da navedene poslove, od početka srpnja 2016.godine , obavlja Čistoća Imotske krajine d.o.o., društvo u 100%-om vlasništvu općina : Podbablje, Proložac, Runović, Zmijavci, Cista Provo, Lovreć, Zagvozd i Lokvičići.

 

Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 021 - 540 037, 540 - 038, na adresi Fra Rajmunda Rudeža 1 u Imotskom  u vremenu od 07:00 - 15:00 sati  ili   na email adresi : .

 

S poštovanjem,

 

                                                                         Čistoća Imotske krajine d.o.o.

OBAVJEŠTAVAMO   SVE MJEŠTANE  KOJI SU IMALI ŠTETE OD ELEMENTARNE  NEPOGODE DANA 25.04.2016.   DA ISTU MOGU PRIJAVITI OPĆINI ZAGVOZD  NAJKASNIJE  DO 27.05.2016. KAKO BISMO NA VRIJEME MOGLI PROSLJEDIDITI  PODATKE NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA.

ZA PRIJAVU JE POTREBNO  OSOBNO POPUNIT   OBRAZAC   KOJI MOŽETE PREUZETI  U OPĆINI.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA  UPRAVA PODRUCNI  URED DALMACIJA


POZIV
ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA 2016. g.
- obveznicima  poreza na kuće za odmor  na području  općine
ZAGVOZD


MINISTARSTVO  FINANCIJA - POREZNA UPRAVA
OBAVJESTAVA
sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor da su obvezni prijaviti podatke za utvrđivanje poreza za 2016. godinu

Na temelju  danka 38.  stavci  2.  i 3.  Zakona o financiranju  jedinica  lokalne i  područne  (regionalne)  samouprave  (Narodne  novine, broj:
117/93,  33/00,  73/00,  59/01,  107/01,   117/01,  150/02,  147/03,  132/06,  73/08,  25/12,   147/14  i 100/15)   obavješćujemo  pravne i fizičke osobe da su obvezne do 31.  o:Zujka 2016.  godine  prijaviti podatke o vlasništvu  imovine, radi  utvrđivanja  poreza u godišnjem   iznosu.
Prijavu  podnose obveznici  poreza kod kojih su u odnosu  na prethodnu  godinu  nastale  promjene bitne za utvrđivanje  poreza te pravne i
fizičke osobe novi obveznici  poreza na imovinu  navedenu  u nastavku.

KUĆE ZA ODMOR
Obveznici poreza na kuće za odmor jesu  pravne i fizičke osobe vlasnici kuca  za odmor. Porez na kuće za odmor  placa  se po četvornom metru  korisne  površine  kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor  ne placa se na kuće za odmor  koje se ne mogu koristiti zbog posljedica ratnih  razaranja i  prirodnih  nepogoda
(poplava,  požar,  potres)  te zbog starosti  i trošnosti.
Porez na kuće za odmor  ne placa se na kuće za odmor  za vrijeme  dok su u njima smješteni  prognanici   i  izbjeglice,  te na odmarališta   u vlasništvu  jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave  koja se služe za smještaj djece u dobi do 15.  godina.
Radi ostvarivanja prava na oslobađanje  od plaćanja poreza na kuće za odmor, vlasnici kuca za odmor dužni su podnijeti  prijavu i priložiti dokaze da u razdoblju za koje se utvrđuje  porez nisu koristili  kuće za odmor zbog navedenih  okolnosti  (npr. zapisnik  komisije  za popis
i procjenu  šteta,  prijavni  kupon  policijske  uprave za osobe  smještene  u tim kućama, dokaz da se  kuca za odmor  ne može koristiti  zbog
starosti  i trošnosti).
Prijava se podnosi  do 31.   o:Zujka 2016.   ispostavi  Porezne uprave prema  mjestu gdje se kuca za odmor nalazi.
Prijavu  su  dužni  podnijeti  i vlasnici  novoizgrađenih  kuca za odmor, vlasnici kuca za odmor  kod kojih je od 1. travnja  2015.   do 31.  ožujka
2016.   promijenjen  broj četvornih  metara  korisne površine,  svi novi vlasnici kuca za odmor, te oni vlasnici  koji su u tom razdoblju  promijenili adresu.
Obveznici poreza koji podatke ne prijave do 31. o:Zujka  2016.  prema članku  89. Zakona o financiranju  jedinica  lokalne  i područne (regionalne) samouprave,  kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00  do 25.000,00   kuna.
Obrasce  prijava porezni obveznici mogu dobiti besplatno u nadležnim  ispostavama Porezne uprave.

MINISTARSTVO   FINANCIJA  - POREZNA UPRAVA

POZIV ZA DOSTAVU PISANIH PRIJEDLOGA

 

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ želi pokrenuti proces izmjene granica Parka prirode Biokovo.

S tim u vezi molimo da nam dostavite pismene prijedloge za izmjenu granica, a koji se tiču prostornog obuhvata Vašeg naselja (zaseoka) u prostoru Parka prirode Biokovo. Nakon prikupljanja Vaših prijedloga,

Općina Zagvozd službeno će se očitovati sa istima prema Javnoj ustanovi „Park prirode Biokovo“.

Molimo da nam svoje pisane prijedloge dostavite najkasnije do 20. veljače 2016.god na adresu: Općina Zagvozd, Franje Tuđmana 65, 21 270 Zagvozd ili skeniran original na email: .

                            Općinski načelnik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Zagvozd na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) dana  26. siječnja 2016. godine, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zagvozd:
-    viši stručni suradnik za  gospodarstvo i turizam  – magistar prava / ekonomije ili stručni specijalist prava/ekonomije – 1 polaznik.

Primanje polaznika u Općinu Zagvozd provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te kandidati pored uvjeta navedene stručne spreme moraju ispunjavati i sljedeće uvjete, odnosno da:
-    su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista prava ili ekonomije,
-    nemaju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-    ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).
Uvjet magistra struke, odnosno stručnog specijaliste struke, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Opširnije:Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa