Općina Zagvozd

službena web stranica

Novosti

Poštovani,

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“. Natječaj je otvoren 21. prosinca 2016. a prijave se podnose do 24. veljače 2017. godine.

Na ovaj natječaj mogu javiti osobe od 18 do 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva manje od 18 mjeseci ili preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 376.840,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih
objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu
obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim
proizvoda ribarstva,
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
proizvoda iz Priloga I,
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 10 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.

Srdačan pozdrav,                                                                   
 v.d. ravnatelj
    Jozo Sarač, dipl. oec.

Prilog 1. Raspored održavanja radionica M6.1

 

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbestSukladno čl. 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16.), pozivamo  vlasnike odnosno korisnike građevina na području općine Zagvozd, a koje sadrže azbest da nam najkasnije do 1. ožujka 2017. dostave podatke o lokacijama građevina na kojima se nalazi azbest te količinu istoga.


Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja i pravovremenog  zbrinjavanja azbestnog otpada na području općine Zagvozd.

Prijavu nekretnina na kojima se nalazi azbest, lokaciju i količinu azbesta možete obaviti popunjavanjem obrasca i njegovom dostavom na adresu Općina Zagvozd, Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd ili na email adresu .

 

Obrazac možete naći na ovom linku

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine Zagvozd uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) na području općine Zagvozd, potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:
Općina Zagvozd,
Franje Tuđmana 65,
21270 Zagvozd

ili putem e-maila:  

 


Obrazac prijave možete pronaći ovdje.