Općina Zagvozd

službena web stranica

Novosti

OBAVIJEST

 

RASPORED DEŽURSTVA OIP OPĆINE ZAGVOZD

 

-21.,24.,25.,26.,27.,28.travnja i 2.svibnja 2017. od 8:00 do 16:00 sati

 

-22.,23.,29. , 30.travnja i 1.svibnja 2017.

od 10:00 do 14:00 sati

 

-3.svibnja 2017. od 8:00 do 20:00 sati

 

-4.svibnja 2017 od 8:00 do 24 :00 sata

OBAVIJEST

 

ZA SVE INFORMACIJE VEZANE ZA LOKALNE IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.5.2017.,

JAVITE SE PRAVOVREMENO  OPĆINSKOM IZBORNOM POVJERENSTVU ZAGVOZD:

 

IVANA ĆELIĆ , PREDSJEDNICA OIP ;  098 9412 508

TIHI PERKUŠIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OIP ;

091 899 7081

DEŽURSTVO OIP U PROSTORIJAMA OPĆINE SVAKI DAN DO 4.5.2017

 

                                                                                                                               OIP ZAGVOZD

                                                                                                                                              Predsjednica

                                                                                      Ivana Ćelić

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

O B A V I J E S T

Pozivamo nezaposlene osobe sa područja općine Zagvozd

koje su zainteresirane za rad preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

kroz program Javnih radova da se prijave do 28.04.2017.g.

dolaskom u Općinu Zagvozd ili na tel.847-080 ili 847-028.

 

Općina prima u radni odnos 14 radnika ( ukoliko HZZ ne smanji broj). Prednost imaju sljedeće osobe:

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

-         mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca

-         mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-         mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci

-         osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-         osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

-         osobe u evidenciji Centra za socijalnu skrb.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Općini Zagvozd.

NN 24/2017, NATJEČAJ - Općina Zagvozd

    (102)

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11), čl. 6. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Zagvozd (Službeni glasnik Općine Zagvozd br. 1/00) te čl. 40. Statuta Općine Zagvozd (Službeni glasnik Općine Zagvozd br. 2/13 i 4/13), općinski načelnik 16. 3. 2017. donosi

NATJEČAJ

za davanje u zakup i najam prostora u Za­gvozdu.

 

1. Predmet:

1.1. davanje u zakup poslovnih prostora u Zagvozdu na č.zem. 420/24:

a) zatvoreni prostori – hale: br. 1 pov. 400 m² i dio č.zg. 814, povr. 80 m² i

b) otvoreni prostor u površini od 2.920 m² s tim da se može zakupiti pojedina hala, dio hale ili dio vanjske površine.

1.2. Davanje u najam jedne prostorije – sobe pov. 11 m² u prizemlju k.č.zgr. 811 u k.o. Zagvozd.

2. Rok za dostavu ponuda: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

3. Namjena: pod 1.1. – trgovački, proizvodni ili skladišni prostori, a pod 1.2. – stambeni

4. Početna mjesečna cijena zakupa i najma: za 1.1. je 10,00 kn/m² za zatvoreni prostor i 2,00 kn/m² za otvoreni prostor, a za 1.2. je 8 kn/m².

Ostali uvjeti iz natječaja bit će objavljeni na web-stranici općine, oglasnoj ploči, možete ih dobiti u prostorijama Općine ili kontaktirati zaposlenike na tel. (021) 847-080 ili 847-028.

 

Općina Zagvozd

 

 Poštovani,

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Natječaj je otvoren 27. siječnja 2017. a prijave se podnose od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. godine.

Na ovaj natječaj se mogu javiti poljoprivredna gospodarstva koja imaju ekonomsku veličinu od 2.000,00 - 7.999,00 eura i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 113.400,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih

objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu

obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim

 proizvoda ribarstva,

 c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

 d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

 e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

 f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

 g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

 uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

 h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

 proizvoda iz Priloga I,

 i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 13 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.

 

 

 

Srdačan pozdrav,                                                                   

 

 v.d. ravnatelj

 

                                                                                                                                Jozo Sarač, dipl. oec.

 

Prilog 1. Raspored održavanja radionica M6.3 drugi natječaj

 

Mjesto održavanja

                                   Vrijeme održavanja

1.

Grad Vis (otok Vis)

Gradska vijećnica, Viški boj 13

21480 Vis

13. veljače 2017. u 17:30 h

2.

Općina Jelsa (otok Hvar)

Općinski dom,  Riva bb

21465 Jelsa

14. veljače. 2017. u 09:30 h

3.

Grad Kaštela

Gradska vijećnica Grada Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac

15. veljače. 2017. U 10:00 h

4.

Općina Primorski Dolac

Općinska vijećnica, Primorski Dolac 2
21227 Primorski Dolac

15. veljače 2017. u 12:30 h

5.

Grad Omiš

Zgrada Studenca, Četvrt Ribnjak 17

21310 Omiš

16. veljače. 2017. u 09:30 h

6.

Općina Gradac

Hotel Sunce, Obala 36

21330 Gradac

16. veljače. 2017. u 12:30 h

7.

Općina Selca (otok Brač)

Općinska vijećnica, Trg Stjepana Radića 5

21425 Selca

20. veljače. 2017. u 11:00 h

8.

Općina Nerežišća (otok Brač)

Galerija Nerežišća, Trg Sv. Petra 1

21423 Nerežišća.

20. veljače. 2017. u 13:00 h

9.

Općina Klis
Dom kulture, Megdan 68

21 231 Klis

21. veljače. 2017. u 10:00 h

10.

Općina Muć

Drustveni dom Muć, Donji Muć 183

21203 Donji Muć

21. veljače. 2017. u 12:30 h

11.

Grad Trilj

Gradska vijećnica, Poljičke republike 11

21240 Trilj

22. veljače 2017. u 10:00 h

12.

Općina Zagvozd

Dom kulture, Trg glumaca 1

21270 Zagvozd

22. veljače 2017. u 13:00 h

13.

Grad Vrgorac
Polivalentna dvorana, Tina Ujevića 8

21276 Vrgorac

23. veljače 2017. u 18:00 h

 

1. Vrsta potpore:

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020. po jednom korisniku.

2. Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura )

3. Prihvatljive aktivnosti:

- kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva

- kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

-  stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

4. Uvjeti prihvatljivosti:

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1.

 

Kriterij

  Bodovi

1       

Ekonomska veličina korisnika

Max. 10

 

2.000 € – 3.999 €

7

 

4.000 € – 7.999 €

10

2

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Max. 15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i više

15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

10

3

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš

5

4

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Max. 10

 

I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH

10

 

II. i III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100 % prosjeka RH

8

 

IV. i V. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i više od prosjeka RH

6

5

Udaljenost /izoliranost područja (aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otoku ili brdsko-planinskom području)

15

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA

55

PRAG PROLAZNOSTI

20