Javna ustanova "Park prirode Biokovo": Obavijest o javnom uvidu

u Prijedlogu Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže (8032): šire područje Biokova