Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Na temelju  članka  19. stavka  1.   u svezi sa čl.29.  Zakona  o službenicima  i namještenicima  u lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (Narodne  novine br. 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19)  i članka 4. Pravilnika  o unutamjem  ustrojstvu  Jedinstvenog  upravnog  odjela općine Zagvozd  ( Službeni  glasnik  općine Zagvozd,  br. 3/20 i 5/20)  Pročelnica  JUO  dana  raspisuje

 

OGLAS

za prijem u službu na odredeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

Općine Zagvozd na radno mjesto :

 

- viši referent za komunalne poslove - 1  izvršitelj/ica.