O B A V I J E S T

Pozivamo nezaposlene osobe sa područja općine Zagvozd

koje su zainteresirane za rad preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

kroz program Javnih radova da se prijave do 28.04.2017.g.

dolaskom u Općinu Zagvozd ili na tel.847-080 ili 847-028.

 

Općina prima u radni odnos 14 radnika ( ukoliko HZZ ne smanji broj). Prednost imaju sljedeće osobe:

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

-         mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca

-         mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-         mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci

-         osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-         osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

-         osobe u evidenciji Centra za socijalnu skrb.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Općini Zagvozd.