Općina Zagvozd

službena web stranica

NN 24/2017, NATJEČAJ - Općina Zagvozd

    (102)

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11), čl. 6. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Zagvozd (Službeni glasnik Općine Zagvozd br. 1/00) te čl. 40. Statuta Općine Zagvozd (Službeni glasnik Općine Zagvozd br. 2/13 i 4/13), općinski načelnik 16. 3. 2017. donosi

NATJEČAJ

za davanje u zakup i najam prostora u Za­gvozdu.

 

1. Predmet:

1.1. davanje u zakup poslovnih prostora u Zagvozdu na č.zem. 420/24:

a) zatvoreni prostori – hale: br. 1 pov. 400 m² i dio č.zg. 814, povr. 80 m² i

b) otvoreni prostor u površini od 2.920 m² s tim da se može zakupiti pojedina hala, dio hale ili dio vanjske površine.

1.2. Davanje u najam jedne prostorije – sobe pov. 11 m² u prizemlju k.č.zgr. 811 u k.o. Zagvozd.

2. Rok za dostavu ponuda: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

3. Namjena: pod 1.1. – trgovački, proizvodni ili skladišni prostori, a pod 1.2. – stambeni

4. Početna mjesečna cijena zakupa i najma: za 1.1. je 10,00 kn/m² za zatvoreni prostor i 2,00 kn/m² za otvoreni prostor, a za 1.2. je 8 kn/m².

Ostali uvjeti iz natječaja bit će objavljeni na web-stranici općine, oglasnoj ploči, možete ih dobiti u prostorijama Općine ili kontaktirati zaposlenike na tel. (021) 847-080 ili 847-028.

 

Općina Zagvozd